O projekcie

Równoleżniki

obejmują całą kulę ziemską. Przebiegają przez wszystkie strefy geograficzne na wszystkich kontynentach. Nie mają początku, ani końca. Są tylko umownymi liniami, a jednak mają ogromne znaczenie w opisywaniu miejsc i definiowaniu przestrzeni.

Werbiści jak równoleżniki przecinają świat swoją obecnością - czasem dyskretnie i niewidocznie, innym razem konkretnie i namacalnie. Definiują świat swoją obecnością i pracą, charakteryzują przestrzeń i miejsca, przemieniają zdarzenia i ludzi, nadają im kształty i znaczenia. Pracują w najdalszych zakątkach świata, od wschodu do zachodu. Pochodzą zewsząd, z północy i południa.

Równoleżnik M

jest właśnie o tym - o werbistowskim doświadczeniu świata i ludzi, o naszym misjonarskim spojrzeniu na wydarzenia życia; o oddechach i szeptach świata, które przenikają naszą duchowość i czynią nas świadkami Słowa; o spotkaniach z ludźmi, którzy uczą nas patrzeć na życie z innej perspektyw; o doświadczeniach innych kultur, które pozwalają spojrzeć głębiej na nasze korzenie; o szukaniu sensów i znaczeń w zwyczajnych wydarzeniach życia.

Jako misjonarze Słowa Bożego staramy się być każdego dnia

bliżej świata, bliżej człowieka, bliżej Boga!

Goroka Show 2015, Papua Nowa Gwinea (fot. Walenty Gryk SVD)
Goroka Show 2015