O misjach inaczej

PODCAST

Życie jest jak dywan

Bp Józef Roszyński SVD pracuje w Papui-Nowej Gwinei od 1992 roku. Ordynariuszem diecezji Wewak jest od 2015 roku. W rozmowie opisuje codzienność biskupa na misjach, opowiada o najtrudniejszym dniu w swoim życiu, przybliża problemy i wyzwania, z którymi musi borykać się na co dzień. Zwraca też uwagę na prostotę życia miejscowej ludności, ale i na piękno, jakie go otacza każdego dnia. Podkreśla, że mimo problemów, praca misyjna przynosi niezwykłe owoce.

Misjonarz musi być otwarty na inność

O. Kazimierz Grabowski SVD wyjechał do Argentyny w 1970 roku. Przepracował tam 27 lat, po czym został skierowany przez przełożonych na Białoruś, a następnie do Rosji. Na Wschodzie przepracował łącznie kolejnych 18 lat. W rozmowie opowiada między innymi o początkach swojego powołania, o blaskach i cieniach pracy misyjnej, o problemach z podstawową katechezą w Argentynie, o kłopotach z władzą w Rosji i o tym, że czasem próbował kwestionować Bożą wolę.

Od początku pracuję w formacji

O. Franciszek Bąk SVD jest mistrzem nowicjatu Polskiej Prowincji SVD. rzez 3 lata pracował jako formator w Rumunii, a następnie przeniosł się na Ukrainę, gdzie był między innymi wychowawcą w młodym grekokatolickim Misyjnym Towarzystwie św. Andrzeja Apostoła.

W rozmowie opowiada o swojej misyjnej drodze, o dramatycznej historii domu Misyjnego w  Chludowie oraz o sensie i znaczeniu nowicjatu w życiu zakonnika.

Wiara nie jest zaszczepiona w próżni

O. Piotr Adamek SVD studia teologiczne przygotowujące do kapłaństwa ukończył w Niemczech, gdzie też otrzymał święcenia kapłańskie w 2000 roku. Zainteresowanie Azją, a w szczególności kulturą chińską, sprawiły, że podjął studia sinologiczne na w Moskwie. Obecnie pracuje na Tajwanie, gdzie wykłada na katolickim Uniwersytecie Fu Jen.

W rozmowie między innymi próbuje odpowiedzieć na pytanie o punkty zaczepienia, które mogą pomóc w ewangelizacji mieszkańców wyspy. Opowiada też ciekawe historie. przenikania się świata Zachodu i Wschodu, które są dobrze widoczne w religijności ludowej.

Dobroć i wiara to moja metoda

O. Zdzisław Grad SVD pracuje na Madagaskarze od 1992 roku. Od początku swej posługi pracuje na misjach trudnych, gdzie ewangelizacja dopiero się rozpoczyna lub gdzie przez lata była zaniedbana i obecnie trzeba ją rozpoczynać praktycznie od nowa. W rozmowie opowiada o blaskach i cieniach swojej pracy, o wprowadzonym przez siebie rycie błogosławieństwa królów klanowych, o tym, jak wygląda pierwsza ewangelizacja wspólnot, które jeszcze nie znają chrześcijaństwa, a także o sadzeniu lasów i stosowanej przez siebie ewangelizacji ekologicznej.

Trzeba ciągle się rozwijać

O. Mieczysław Drózd SVD o Hongkongu wyjechał w 20024 roku i pracuje tam do dziś. Jest jedynym Polakiem i  jednym z 27 werbistów pracujących w tym chińskim mieście. W rozmowie opowiada o różnicach mentalnościowych między mieszkańcami Chin kontynentalnych oraz Hongkongu i Makao, o relacjach między wiernymi i duszpasterzami, o nauce trudnego języka i potrzebie dystansu do siebie w tym procesie. Wyjaśnia też swoje fascynacje informatyką i pokazuje, w jaki sposób można to wykorzystać w pracy misyjnej.