Nasi autorzy

Jacek Gniadek SVD

Aktualnie pracuje w Chile. Wcześniej był na misjach w Afryce, po czym pracował w Polsce, gdzie był m. in. dyrektorem Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu. Pisze o misjach i ekonomii.

- Nie dzielę człowieka na homo oeconomicus i homo religiosus. Łączę to, co inni dzielą. Jedni w ekonomii, a drudzy w teologii - mówi o sobie.