Świat według werbistów

BLOG

Niedziela Słowa Bożego
Fot. Nicholas Safran (www.unsplash.com)

Niedziela Słowa Bożego

Już czwarty raz mieliśmy możliwość świętowania w Kościele powszechnym Niedzieli Słowa Bożego. To szczególny dzień dla nas, werbistów, a także dla Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

Zgromadzenie Słowa Bożego otrzymało swoją nazwę od Słowa Bożego, dlatego od samego początku swojego istnienia zrozumieliśmy, że „nasza nazwa jest naszą misją”. Jesteśmy współpracownikami Słowa Bożego, Jego uczniami, powołanymi do radykalnej bliskości z Nim.

Już czwarty raz mieliśmy możliwość świętowania w Kościele powszechnym Niedzieli Słowa Bożego. To szczególny dzień dla nas, werbistów, a także dla Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

Zgromadzenie Słowa Bożego otrzymało swoją nazwę od Słowa Bożego, dlatego od samego początku swojego istnienia zrozumieliśmy, że „nasza nazwa jest naszą misją”. Jesteśmy współpracownikami Słowa Bożego, Jego uczniami, powołanymi do radykalnej bliskości z Nim. Naszym ideałem są słowa świętego Jan Apostoła : „co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się”. (1 J 1,1-2)

Głoszenie Słowa jest zakorzenione w osobistym doświadczeniu słuchania Słowa i wprowadzania go w życie. Ale zarówno dla zrozumienia, jak i dla głoszenia Słowa, niezbędny jest dar Ducha Świętego. Z pomocą tego Boskiego Daru Jezus Chrystus otworzył umysły uczniów, aby mogli zrozumieć Pismo Święte (Łk 24, 45). Ten sam Duch, po chrzcie w Jordanie, poprowadził Jezusa na misję. My również jesteśmy powołani i posłani, by głosić Dobrą Nowinę kierowani Duchem Świętym i napełnieni Jego mocą. I to właśnie od Ducha Świętego bierze się nazwa założonego również przez św. Arnolda Janssena żeńskich zgromadzeń Sióstr Służebnic Ducha Świętego i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

Taka jest głębia charyzmatu, jaki zostawił Rodzinie Arnoldowej nasz wspólny Założyciel. 

Słowo i Duch - dwa różne imiona, które się uzupełniają, aby głosić zbawcze orędzie miłości Boga. Duch Święty przekształca Pismo Święte w żywe Słowo Boże, przeżywane i przekazywane w wierze swego świętego ludu (papież Franciszek, Aperuit illis, 9)

arrows02 Dariusz Pielak SVD, Polska

nsb2023 ajanssen850pxGrafika: Las Melli