Nasi autorzy

Władysław Madziar SVD

Po święceniach kapłańskich w 2002 roku przez 12 lat pracował w Ghanie: najpierw w parafii w Chereponi (diecezja Yendi), a następnie jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej w seminarium duchownym św. Wiktora w Tamale. W 2021 roku przez jeden semestr prowadził wykłady z teologii w Catholic Theological Institut w Bomana (Papua-Nowa Gwinea). W latach 2019-2023 był rektorem Collegio del Verbo Divino w Rzymie. Obecnie pracuje jako wykładowca w Catholic Theological Institute w Bomana.

- Przez te lata znalazłem się w najprzeróżniejszych sytuacjach, w których poznałem, jak wiele mam przede wszystkim braków. Przez to ciągle odkrywam, że najważniejszą rolę w dzieleniu się wiarą odgrywa Duch Święty, który używa do tego nieraz słabych instrumentów - mówi o sobie. - Dlatego misjonarzowi potrzebna jest ufność i „cierpliwość z samym sobą”.

Image

 

            

  Przeczytaj / posłuchaj na Równoleżniku M: