Świat według werbistów

BLOG

Pismo Święte i szukanie Prawdy
Zambia - Rrzważanie Biblii (fot. Ewa Piegoń SSpS)

Pismo Święte i szukanie Prawdy

Zdarzyło się to w Livingstone w Zambii. Prowadziłem warsztaty na temat HIV/AIDS. Pewnego popołudnia podszedł do mnie młody człowiek i zadał pytanie,

- Co to jest Prawda?
- Mogę ci powiedzieć, ile jest 2+2 – odpowiedziałem i po chwili dodałem. – Jeżeli chodzi o Prawdę, tego ci nie mogę powiedzieć.
- Dlaczego? – przerwał mi w wpół słowa. – Nie możesz mi tego odmówić.
- Ja nie odmawiam – wyjaśniłem. – Z Prawdą jest tak, że tylko ty sam osobiście możesz Jej doświadczyć i poznać.

Z rysów jego twarzy wyczytałem, że nie bardzo rozumiał mój tok myślenia, więc dodałem:

- Ja jedynie mogę podzielić się moim doświadczeniem poszukiwania i tym samym zainspirować i zachęcić cię do osobistego poszukiwania.

Chwilę patrzył mi w oczy, spuścił głowę i odszedł bez słowa.

Dlaczego człowiek szuka Prawdy? Proste pytanie, a zarazem jakże obce dla wielu. Piłat zapytał, „cóż to jest Prawda?” (J 18, 38). Jego tragedia polega na tym, że nie uczynił nic więcej, aby odpowiedzieć na postawione pytanie. Nie zdobył się na osobiste zaangażowanie i poszukiwanie.

Jakiej szukasz Prawdy? Tej, która daje życie - to życie, które zwycięża ograniczenia czasu i przestrzeni? Czy tej, dla której wszystko rozpoczyna się i kończy w kontekście tego świata? Czy szukasz Prawdy, która jest błogosławieństwem dla ciebie, czy raczej przekleństwem? Musisz wybrać, nie możesz „wiecznie” lawirować pomiędzy życiem i śmiercią, błogosławieństwem i przekleństwem! (Pwt 30, 19).

Jeżeli zdecydujesz się na „życie” to Słowo, które stało się Ciałem, stanie się twoją Drogą, Prawdą i Życiem. Osobiście czytaj Pismo Święte, medytuj, adoruj i wprowadzaj Słowa Boga w realia życia, a staniesz się roztropnym w rozumieniu Boga (Mt. 7, 24). Módl się do Ducha Świętego, aby prowadził Cię do spotkania i poznania pełnej Prawdy (J 16, 13).

Młody człowiek z Livingstone szukał Prawdy u innych. Nie tędy droga. Ważnym elementem poznania jest osobiste zaangażowanie, ponieważ doświadczenia i poznanie dokonuje się relacji miłości z Prawdą. W przeciwnym razie będzie to jedynie intelektualne kumulowanie wiedzy, która pozbawiona jest mocy potrzebnej do przemiany serca. Innymi słowy, uczyń Jego Słowo „twoim domem" (tak brzmi tłumaczenie jednej z angielskich wersji J 8, 31), a w ten sposób staniesz się uczniem Chrystusa. Jest to początek budowania intymnej relacji ze Słowem, przez które wszystko się stało (J 1, 3).

Ciekawostka, Słowo Boga zaprasza i inspiruje człowieka do czynnego udziału w życiu tego świata. Dlaczego? Ponieważ Miłość Boga jest źródłem posłania Słowa, aby świat został zbawiony (J 13, 16). Natomiast świat nie jest zainteresowany Słowem, choć - jak mówi Prolog św. Jana - stał się przez Nie. Dlaczego? Ponieważ świat Go nie rozpoznał (J 1, 10).

Uczyń moje Słowo swoim domem - zaprasza Jezus człowieka. Dom jest miejscem i zarazem doświadczeniem, gdzie zawsze wracamy i czujemy się u siebie i dlatego daje poczucie przynależnoci; jest miejscem gdzie jesteśmy kochani i kochamy, a tym samym daje poczucie wartości; jest miejscem, gdzie wzrastamy i daje poczucie dojrzałości.

Spraw więc, aby Twoje spotkanie i bycie ze Słowem Boga stało się doświadczeniem „domu”. Wówczas staniesz się Jego uczniem i poznasz Prawdę. Tę Prawdę, która uczyni Cię wolnym człowiekiem (J 8, 32). Prawdę, która nada Ci kierunek, cel i sens, czyli stanie się twoją Drogą. Wówczas będziesz miał Życie. Przestaniesz egzystować, czyli lękać się i niepokoić o własne poczcie wartości i przynależności. Będziesz żył pełnią otrzymanego daru od Boga.

arrows02 Janusz Prud SVD, Filipiny