Świat według werbistów

BLOG

Święta nie będzie (na razie)
Kadr z video Hymnu do Matki Słowa (https://www.youtube.com/watch?v=yNi4KjPZwLI)

Święta nie będzie (na razie)

W Rosji trwa „Rok Matki Słowa i pielgrzymki ikony Matki Boskiej Fatimskiej”. Przypomnę tylko, że katolicki episkopat w Rosji postanowił umieścić w Nazarecie, w miejscu, gdzie znajdują się wizerunki Madonn z różnych krajów świata, mozaikę z wizerunkiem Matki Boskiej Fatimskiej.

Ten dosyć prosty fakt powinna poprzedzać pielgrzymka tego wizerunku po jak największej liczbie domów rosyjskich katolików. Każda parafia otrzymała kopię ikony i materiały duszpasterskie, poświęcone słuchaniu słowa Bożego według przykładu Maryi.

Ten Rok Maryjny, a jednocześnie Biblijny, powinien trwać od 25 marca 2020 do 25 marca 2021. Jednak w momencie startu programu trzeba było zamknąć kościoły, przez co prawdziwy początek miał miejsce dopiero jesienią. Marne były również nadzieje na możliwość zorganizowania pielgrzymki do Ziemi Świętej na uroczyste odsłonięcie wizerunku, w związku z czym przeniesiono to wydarzenie na 25 marca 2022. Przez to z Roku Matki Słowa otrzymaliśmy Dwa Lata.

Cała inicjatywa wygląda skromnie, ale bardzo sympatycznie. Ludzie przyjmują ikonę z wiarą, tak bardzo potrzebną w tych trudnych czasach, a dzięki materiałowi duszpasterskiemu uświadamiają sobie, że i w tych niełatwych czasach Bóg nadal i na różne sposoby mówi do swojego ludu, a naszym zadaniem jest usłyszeć ten głos i dać swoją odpowiedź wiary. Jednocześnie wezwanie „Matka Słowa”, którego wielu może jeszcze do niedawna nie słyszało, staje się wezwaniem zrozumiałym, a nawet popularnym.

Samo nabożeństwo zaczyna żyć własnym życiem. W jednej parafii stworzony został piękny Hymn do Matki Słowa (https://www.youtube.com/watch?v=yNi4KjPZwLI), w innej napisano melodię do Litanii do Matki Słowa Bożego, a gdzie indziej przerobiono materiał duszpasterski, wzbogacając go o własne elementy. Natomiast w kręgach duszpasterstwa dla katolików hiszpańskojęzycznych dokonano nawet tłumaczenia materiału duszpasterskiego na język hiszpański.

msbkadr02 850px min
Kadr z video Hymnu do Matki Słowa (https://www.youtube.com/watch?v=yNi4KjPZwLI)

Troszkę rozczarowania sprawił Watykan. Otóż w marcu od konferencji katolickich biskupów Rosji został wystosowany list do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie święta Matki Słowa 26 marca i o wprowadzenie tego wezwania do litanii loretańskiej. Rzymscy kurialiści stwierdzili jednak, że nie ma takiej potrzeby. Moim zdaniem pokazali w ten sposób brak wrażliwości na ducha czasu. Dlaczego? Otóż dlatego, że Kościół ustanawiając święta często zwraca uwagę na ważne aspekty przeżywania wiary w konkretnym czasie. W kontekście powstania ruchu robotniczego ustanowiono święto Józefa Robotnika, a mając na uwadze deteriorację życia rodzinnego ustanowiono Niedzielę Świętej Rodziny.

Dzisiejszy świat – szczególnie na zachodzie – przeżywa kryzys wiary. Wiara zanika, jak ją odbudować? Ktoś już opuścił ręce, ktoś wraca do starych form pobożnościowych lub angażuje się w zupełnie nowe metody przekazu. Ale może trzeba jednak głębiej zastanowić się nad tym, co o rodzeniu się wiary mówi św. Paweł: «Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa» (Rz 10,17).

I rzeczywiście, wiele środowisk katolickich w poszukiwaniu duchowej siły zwraca się w stronę słowa Bożego. Przekłada się to również na inicjatywy liturgiczne. W zeszłym roku została wprowadzona Niedziela Słowa Bożego. Wydaje się, że po Niedzieli Misyjnej, będzie to jedna z bardziej charakterystycznych niedziel w werbistowskich parafiach. W takich warunkach, kwestia ustanowienia święta maryjnego o tej szczególnej charakterystyce, jest tylko kwestią czasu.

Rosjanie działania Watykanu skomentowaliby swoim ulubionym powiedzeniem: „A gdzie oni się podzieją z łodzi podwodnej?!”.

arrows02 Dariusz Pielak SVD, Rosja


ZOBACZ TAKŻE: