Świat według werbistów

BLOG

Zamknięci, ale nie wyklęci
Fot. Karim MANJRA (unsplash.com)

Zamknięci, ale nie wyklęci

Epidemia wirusa sprawiła, że jesteśmy zamknięci we własnych domach. Wielu zadaje sobie pytanie, czy jest to błogosławieństwo czy przekleństwo. Co wybrać? A Bóg mówi do narodu Izraela: „Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze pokolenie” (Pwt 30, 19).

Ważne jest, abyśmy wypracowali w sobie odpowiednie perspektywy myślowe na ten czas „zamknięcia”. Dla niektórych jest to czas przetrwania, czyli wyczekiwanie na powrót do starych schematów myślowych i nawyków. Wybór życia i błogosławieństwa natomiast jest perspektywą, która pozwala radośnie i twórczo przeżywać doświadczenie epidemii.

Cztery sfery wymagają naszej uwagi i troski. Chrystus mówi: „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swą duszą, całym swoim umysłem i cłą swą mocą” (Mk 12, 30). Serce, dusza, umysł i moc są tymi sferami. Zaopiekuj się każdą z nich, a tym samym sprawisz, że będą zintegrowane w Tobie i staniesz się „pełną” osobą przeżywającą czas epidemii. Zignorowanie jednej ze sfer jest niczym innym jak rezygnacją z ingerencji siebie. Dlatego wybierając życie i błogosławieństwo, zastosuj kilka konkretnych praktyk, aby jako zintegrowana osobność żyć pełnią danego czasu.

Umysł

Jest bardzo ważne, abyś w „zamknięciu” wypracował sobie czas - powiedzmy jedną godzinę dziennie - na studiowanie, czytanie, poznawanie i umysłowe ćwiczenia. Te ćwiczenia rozwijają szare komórki i tworzą nowe połączenia neuronów i ich grupowanie, które z drugiej strony są odpowiedzialne za Twoje myśli, idee czy wyobraźnię. Uważaj! Przesiadywanie więcej niż dwie godzinny dziennie na Facebook ’u, dla przykładu, sprawia, że Twój umysł staje się pasywnym odbiorcą uzależnionym od innych, zamiast stawać się proaktywną i twórczą osobowością przeżywającą dar życia. 

Dusza

To światło oświetlające wszystko, co dzieje się Twej codziennej rzeczywistości. Dlatego ważne jest, abyś wypracował sobie jedną godzinę dziennie na duchowe ćwiczenia, np. modlitwę, adorację, czytanie Pisma św. oraz praktykowanie kochania innych i siebie. Te ćwiczenia pogłębią Twoją wiarę, a zarazem umocnią intymną relację z Bogiem, Stwórcą i Panem nieba i ziemi, relację ze Zbawicielem, Jezusem i relację z Duchem Świętym, który prowadzi Cię do pełnej prawdy (J 16, 13). 

Serce

Reprezentuje ono całą sferę uczuć i emocji. Wiemy dobrze, że uczucia są w bliskiej relacji z myślami i odwrotnie. Dlatego w tym czasie dbaj o poznawanie prawdy i faktów. Unikaj myślowych manipulacji i interpretacji innych. „Tak - tak” albo „nie - nie” wszystko inne pochodzi od złego (por. Mt 5, 37). Szukaj i karm swoje serce i umysł prawdą - taką Prawdą, która czyni Cię wolnym (J 8, 32). Wówczas zbudujesz świat dobrych i pozytywnych emocji i uczuć. 

Moc

Chodzi tu o Twoje zdrowie fizyczne. Jestem przekonany, że pół godziny dziennie ćwiczeń dla ciała i zdrowe odżywianie jest mocnym fundamentem Twego zdrowia. Znasz to powiedzenie: „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Robimy to wszystko dla chwały Boga, nie dla własnego profitu, przeżycia czy przedłużenia egzystencji na tej ziemi. 
Pozdrawiam z modlitwą i Bożym Błogosławieństwem.

arrows02 Janusz Prud SVD, Filipiny