O misjach inaczej

PODCAST

Wiara nie jest zaszczepiona w próżni
Fot. archiwum Piotra Adamka SVD

Wiara nie jest zaszczepiona w próżni

O. Piotr Adamek SVD pochodzi ze Stalowej Woli. Studia teologiczne przygotowujące do kapłaństwa ukończył w Niemczech, gdzie też otrzymał święcenia kapłańskie w 2000 roku. Zainteresowanie Azją, a w szczególności kulturą chińską, sprawiły, że podjął studia sinologiczne na w Moskwie. Obecnie pracuje na Tajwanie, gdzie wykłada na katolickim Uniwersytecie Fu Jen.

- Sinologia rosyjska stoi na bardzo wysokim poziomie, ale jest nieco inna niż na Zachodzie. Moje studia w Moskwie pozwoliły mi połączyć te dwa podejścia - mówi.

W rozmowie nakreśla historię chrześcijaństwa na Tajwanie, opowiada o początkach pracy misjonarzy wśród rdzennej ludności Tsou, mówi na czym polega uniwersalizm chiński, wyjaśnia różnice kulturowe w rozumieniu świata i religijności między Europejczykami i Tajwańczykami oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie o punkty zaczepienia, które mogą pomóc w ewangelizacji mieszkańców wyspy. Opowiada też ciekawe historie przenikania się świata Zachodu i Wschodu, które są dobrze widoczne w religijności ludowej.

- Tajwańczycy nie zamykają się przed chrześcijaństwem, są ciekawi chrześcijaństwa i uznają jego wartość - wyjaśnia. - Jako misjonarze musimy jednak zdawać sobie sprawę i zaakceptować, że nasza wiara chrześcijańska nie została zaszczepiona w próżni, ale w kulturze i religii, która jest tam obecna od wieków.

  Rozmawia o. Krzysztof Kołodyński SVD


  POSŁUCHAJ TAKŻE:

Werbiści wśród ludu Tsou na Tajwanie

 


Naszego podcastu można słuchać w serwisach SoundCloudSpotify, Apple Podcasts, Google PodcastsTuneIn i YouTube.