O misjach inaczej

PODCAST

Misjonarz musi być otwarty na inność

Misjonarz musi być otwarty na inność

O. Kazimierz Grabowski SVD wyjechał do Argentyny w 1970 roku. Przepracował tam 27 lat, po czym został skierowany przez przełożonych na Białoruś, a następnie do Rosji. Na Wschodzie przepracował łącznie kolejnych 18 lat.

W Argentynie był m. in. duszpasterzem w parafiach, wychowawcą kleryków, dyrektorem werbistowskiej szkoły w Rafael Calzada, wiceprowincjałem Prowincji Argentyny Południowej. W Rosji i na Białorusi był proboszczem, przełożonym wspólnoty w Sankt Petersburgu i regionałem.

- Zawsze myślałem, że w Argentynie będę pracował już do końca życia. Ale Pan Bóg ma swoje drogi i znalazłem się na Białorusi, a potem w Rosji. To było całkowicie inne życie i praca misjonarska - mówi o. Kazimierz. - Jak ja tęskniłem za Argentyną!

W rozmowie opowiada między innymi o początkach swojego powołania, o blaskach i cieniach pracy misyjnej, o problemach z podstawową katechezą w Argentynie, o kłopotach z władzą w Rosji i o tym, że czasem próbował kwestionować Bożą wolę.

  Rozmawia Łukasz Goławski SVD


Naszego podcastu można słuchać w serwisach SoundCloudSpotify, Apple Podcasts, Google PodcastsTuneIn i YouTube.