O misjach inaczej

PODCAST

Od początku pracuję w formacji
Fot. archiwum Franciszka Bąka SVD

Od początku pracuję w formacji

O. Franciszek Bąk SVD jest mistrzem nowicjatu Polskiej Prowincji SVD. Był wykładowcą teologii dogmatycznej w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Przez 3 lata pracował jako formator w Rumunii, a następnie przeniosł się na Ukrainę, gdzie był między innymi wychowawcą w młodym grekokatolickim Misyjnym Towarzystwie św. Andrzeja Apostoła.

W rozmowie opowiada o swojej misyjnej drodze, o dramatycznej historii domu Misyjnego w  Chludowie oraz o sensie i znaczeniu nowicjatu w życiu zakonnika.

- Widzę, że wszystko, co przeżyłem, dziś służy. Nie sądzę, by jedno miejsce było przygotowaniem do drugiego, bo czasem sam byłem zaskakiwany - mówi o. Franciszek.

  Rozmawia Łukasz Goławski SVD


Naszego podcastu można słuchać w serwisach SoundCloudSpotify, Apple Podcasts, Google PodcastsTuneIn i YouTube.